Obiectivul principal al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală acoperită de asociația noastră, respectiv vizată de Strategia noastră de Dezvoltare Locală. Vom furniza servicii sociale și servicii educaționale integrate în cadrul a două centre sociale administrate de către noi și de către Primăria Comunei Săcuieu. 

Obiectivul principal al proiectului este creșterea participării elevilor din învățământul secundar superior și terțiar non-universitar din Regiunea Nord-Vest la programe de învățare la locul de muncă și dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică, consiliere și orientare profesională pentru 185 de elevi din unitățile de învățământ cu profil de turism și alimentație.

despre programul

(PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN)

Programul operațional (PO) „Capital uman” pentru perioada 2014-2020, derulat în România cu sprijinul Fondului social european, descrie prioritățile și obiectivele unor investiții de aproximativ 5 miliarde EUR (dintre care 4,3 miliarde EUR din bugetul UE) menite să ajute românii, inclusiv tinerii, să își găsească un loc de muncă și să își dezvolte cunoștințele și competențele, contribuind astfel la reducerea sărăciei și a excluziunii sociale și susținând perfecționarea serviciilor sociale și a instituțiilor de pe piața muncii. Se acordă o atenție deosebită tineretului, minorității rome și populației rurale.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Despre programul POCU puteți afla mai multe accesând AICI pagina lui oficială.